Showing 1 Result(s)

「共融無分性別」性別同樂日

性別空間喺2017年10月1日舉辦咗一個性別同樂日呀! 當日喺紅磡嘅置富都會商場大堂嗰度,我哋邀請咗唔同嘅嘉賓,包括姬子、小風、細細老師等,佢哋除咗喺台上同我哋現身說法講解有關性別表達、性別認同等概念,並介紹跨性別、性別酷兒同雙性人等身份外,亦都喺台下嘅真人圖書館中更深入分享佢哋嘅故事。另外,我哋現場仲有幾個遊戲攤位同埋展板,當然唔少得嘅就係用嚟影相打卡嘅道具同埋紀念品啦! 今次咁有意義嘅活動係得到平機會嘅資助㗎! 🙂