Showing 1 Result(s)

運動 / Sports

 增強曲線瑜珈班 (二) 瑜珈 有助人放鬆身心靈,同埋提高柔軟度,係好多上班族都會選擇嘅運動,亦係唔少女仔都會玩過嘅運動。。 你,會唔會之前因為某啲原因而無辦法參與呢? 繼上次反應不俗後,性別空間再次舉辦瑜伽班,共六堂。 特別之處在於導師會用正念(mindfulness)嘅技巧,同埋特別針對某啲部位 – 例如增強手臂同埋盆骨嘅柔軟度、加強臀部嘅肌肉,以全面提昇整體身型嘅曲線美! 兼且第日對住其他女仔,都唔憂會無話題或者搭唔到咀啦! 手術前後嘅姊妹兄弟都啱玩架! (撇除曲線,有做開gym嘅兄弟都知道拉返鬆啲筋係幾咁重要!某些瑜珈動作更是可以增強肌肉同力量!)   日期: 2017年 9月18,25日; 10月9,16,23,30日  (逢星期一晚,共6堂)   時間: …